Day: February 26, 2016

ICELAND in film

ไอซ์แลนด์ผ่านกล้องฟิล์ม | ICELAND

“เท่าที่มือเย็นๆจะหยิบขึ้นมาถ่ายได้” – ไอซ์แลนด์ – We drive, we eat, we eat, we drive. เป็นการใช้เวลามองออกไปนอกหน้าต่างรถที่ยาวนานกว่าครั้งไหนๆ ทริปเลห์ก็ยังไม่เท่า เพราะนี่เราขับรถกันทั้งวัน ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่กันบนรถเนี่ยแหล่ะ ถามตัวเองเหมือนทุกๆครั้งที่ออกทริป ว่า “แล้วเรารู้สึกยังไงกับที่นี่” แต่ก็ไม่มีคำตอบดีๆผุดขึ้นมาในหัวซักอย่าง […]

en_USEnglish
en_USEnglish